Συνεπιβίβαση (car-sharing), νέοι σταθμοί και ποδήλατα στο δημόσιο δίκτυο 

Το Ρέθυμνο θα προωθήσει μια κουλτούρα κοινής κινητικότητας (sharing mobility) μέσω εργαλείων αλλαγής συμπεριφοράς μέσα από κατάλληλη έρευνα και από εφαρμογές για κινητά. Θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανταλλαγή υπηρεσιών και για τη διαχείριση προγραμμάτων ανταλλαγής αυτοκινήτων, ποδηλάτων και ταξί ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των τουριστών και των επισκεπτών. Στοχευμένες εκστρατείες θα βοηθήσουν στην αλλαγή συμπεριφοράς προς την κουλτούρα κοινής κινητικότητας (sharing mobility) και θα προωθήσουν τη χρήση της πλατφόρμας.