Για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για την παρακολούθηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι απαραίτητη η συλλογή, η παρακολούθηση και η ανάλυση πολλών δεδομένων. Το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνει την υιοθέτηση «έξυπνων» συστημάτων (smartsystems) από το Δήμο Ρεθύμνης. Η παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-timedata), η αξιολόγηση των υπηρεσιών των δημόσιων συγκοινωνιών και η καταγραφή της ικανοποίησης των πολιτών θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που επηρεάζουν του κατοίκους και τους επισκέπτες. Τέλος, το ΣΒΑΚ θα μπορεί τακτικά να αξιολογείται και να βελτιώνεται.