Θα διεξαχθεί μια στρατηγική μελέτη για τη δημιουργία μίας ζώνης χωρίς αυτοκίνητα (carfree) στο κέντρο της πόλης και ζωνών χαμηλών εκπομπών, με σκοπό τη δημιουργία ζωνών με χαμηλή κυκλοφορία και περισσότερο κοινόχρηστο χώρο, όπου τα οχήματα θα κυκλοφορούν με χαμηλές ταχύτητες ως εκ τούτου και χαμηλή εκπομπή αερίων και θα μπορούν να συνυπάρχουν με πεζούς και εκδηλώσεις αναψυχής. Η μελέτη θα αξιολογήσει τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του περιορισμού της πρόσβασης στο ιστορικό κέντρο της πόλης και θα προτείνει νέες ρυθμίσεις και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τους προτεινόμενους περιορισμούς που αφορούν κατοίκους και επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.