Αυτό το μέτρο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης περιμετρικά των σχολικών μονάδων - τις ώρες αιχμής, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή ροή και αυξάνοντας την ασφάλεια των πεζών. Νέα σχέδια κινητικότητας για τα σχολεία και το Πανεπιστήμιο θα βελτιώσουν την αστική κινητικότητα και θα ενισχύσουν τις ασφαλείς μετακινήσεις της νέας γενιάς. Ο δημόσιος χώρος γύρω από τα σχολεία θα επανασχεδιαστεί για να αυξήσει την ασφάλεια, μειώνοντας τις ταχύτητες των αυτοκινήτων και παρέχοντας περισσότερο χώρο για περπάτημα και ποδηλασία. Επίσης, το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνει την ενημέρωση μαθητών, σπουδαστών και γονέων σχετικά με τους βιώσιμους τρόπους κινητικότητας και την παρακίνησή τους να χρησιμοποιούν ποδήλατα ή να μετακινούνται πεζοί.