Σχέδιο βιώσιμων αστικών εμπορευματικών μεταφορών

Το Ρέθυμνο θα αναπτύξει ένα σχέδιο για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές με έμφαση στη διαχείριση των μεταφορών σε βασικές τουριστικές περιοχές και στο κέντρο της παλιάς πόλης με την συμμετοχή των κατάλληλων φορέων, ως συμβουλευτική ομάδα. Θα δοκιμαστεί ένα πιλοτικό σύστημα εισάγοντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για το συντονισμό των επιχειρήσεων μεταφορών, των προμηθευτών ξενοδοχείων και των εμπόρων. Επίσης, το μέτρο περιλαμβάνει εκπαίδευση των οδηγών για οικολογική οδήγηση ώστε να μεγιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη.