Επέκταση του δικτύου και πλήρης λειτουργία της αλυσίδας μετατροπής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ

Αυτό το μέτρο θα προωθήσει τη μετατροπή των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (UCO) που θα συλλέγονται από ξενοδοχεία, εστιατόρια και νοικοκυριά σε βιοντιζελ (biodiesel),εισάγοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα και δοκιμάζοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας του δημοτικού στόλου με το βιοντίζελ που παράγεται από αυτά. Το υπάρχον δίκτυο συλλογής θα επεκταθεί και θα ξεκινήσουν ενημερωτικές εκστρατείες αλλαγής συμπεριφοράς για την ενθάρρυνση της σωστής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (UCO), συμπεριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν οι σχολικές κοινότητες.