Υγιής κινητικότητα για όλους & Προώθηση του τρόπου της ζωής "χωρίς αυτοκίνητο"

Αυτό το μέτρο στοχεύει στη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων μέσω της βελτίωσης των δικτύων των ποδηλατοδρόμων και των περιπατητικών διαδρομών. Νέες διαδρομές, βελτιωμένη σήμανση για τις υπάρχουσες ποδηλατικές διαδρομές και χάρτες στις στάσεις των ποδηλάτων θα υλοποιηθούν με βάση την ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Στοχευμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες θα προωθήσουν λύσεις χωρίς αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Στοχευμένα μέτρα θα υποδειχθούν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε σημεία ενδιαφέροντος για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.