Βελτίωση των δημόσιων μεταφορών για τους τουρίστες και τους πολίτες

Μελέτες αξιολόγησης και έρευνα της ικανοποίησης των χρηστών των δημόσιων συγκοινωνιών θα συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών των δημόσιων συγκοινωνιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των τουριστών όσο και των αναγκών των πολιτών. Στις δημόσιες συγκοινωνίες θα σχεδιαστούν νέες θεματικές διαδρομές, θα επαναδρομολογηθούν οι υπάρχουσες και θα εγκατασταθούν νέες ελκυστικές «έξυπνες» στάσεις που θα παρέχουν real-time πληροφορίες. Το Ρέθυμνο θα ενθαρρύνει του τουρίστες και τους πολίτες να επιλέγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες ως μία καλή εναλλακτική για την επίσκεψή τους στη περιοχή. Αυτή η δράση στοχεύει στη μείωση της κυκλοφορίας των ιδιωτικών και των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής και θα αποτελέσει μια στοχευμένη προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των δημόσιων συγκοινωνιών με σκοπό την αύξηση των μετακινούμενων και την ικανοποίησή τους.