Γραφείο βιώσιμης κινητικότητας για τουρίστες και επισκέπτες

Στο Ρέθυμνο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί το Γραφείο Βιώσιμης Κινητικότητας για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στις βιώσιμες μορφές κινητικότητας, της εκστρατείας για τη βιώσιμη κινητικότητα, της εφαρμογής για κινητά για το σχεδιασμό βιώσιμων διαδρομών και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση βιώσιμων σχεδίων κινητικότητας. Εναλλακτικές επιλογής κινητικότητας και νέα προϊόντα που θα συνδυάζουν τον τουρισμό και την κινητικότητα τουριστών και κατοίκων θα σχεδιαστούν για να ενθαρρύνουν την επιλογή βιώσιμων μετακινήσεων. Τέλος,θα πραγματοποιηθεί εκστρατεία οικολογικής οδήγησης σε 500 οδηγούς.